Možné zdravotní nežádoucí účinky hormonální antikoncepce

Všechny přípravky hormonální antikoncepce, stejně jako obecně všechny léčivé přípravky, mohou mít nějaké nežádoucí zdravotní účinky.

Podstatou nežádoucích účinků u hormonální antikoncepce jsou dle Laurince [1] následující skutečnosti: během přirozeného menstruačního cyklu jsou změny probíhající v pohlavních i ostatních orgánech (např. mozek, prsní tkáň, atd.) ženy způsobovány koordinovanou souhrou působení přirozených estrogenů a progesteronu v těle ženy. Zjednodušeně lze říci, že během přirozeného menstruačního cyklu se účinky estrogenů projevují v první polovině cyklu, kdy není jejich účinek tlumen progesteronem, jehož koncentrace roste po ovulaci. Nežádoucí účinky hormonální antikoncepce v těle ženy jsou způsobeny třemi faktory:

    1. Syntetické estrogeny v přípravcích hormonální antikoncepce mají částečně jinou strukturu a tudíž i účinky než přirozené estrogeny.
    2. Narušení koordinované souhry působení přirozených estrogenů a progesteronu způsobené předčasným působením progestinů (jedná se o syntetické látky s účinky podobnými přirozenému progesteronu) obsažených v přípravcích hormonální antikoncepce už od začátku podávání. Interakce mezi estrogeny a progesteronem (progestiny) mají např. velký význam v rozvoji nádorů prsu a děložní sliznice.
    3. Některé syntetické pohlavní hormony (např. estrogen ethinylestradiol) mají zřejmě potenciál způsobovat genetické poškození buněk.

Méně závažné nežádoucí účinky hormonální antikoncepce (např. [2]: nepravidelné krvácení, deprese nebo změny nálady, bolest hlavy, nervozita, nevolnost, citlivost prsů, bolest prsů, zvýšení tělesné hmotnosti) se samozřejmě vyskytují častěji než závažné či velmi závažné nežádoucí účinky. Pro negativní vliv hormonální antikoncepce na prožívání pohlavního styku či na vztahy mezi mužem a ženou viz článek Negativní vliv hormonální antikoncepce na chování lidí v oblasti sexuality, na kvalitu prožívání partnerských vztahů a na stabilitu manželství.

Závažné či velmi závažné nežádoucí účinky (život ohrožující), které se vyskytují obvykle vzácně, jsou u kombinované hormonální antikoncepce, která obsahuje jak estrogen, tak progestin (jedná se obecně o nejčastěji předepisovanou formu hormonální antikoncepce) např. následující [2, 3]:

– riziko krevních sraženin v žíle (tzv. žilní tromboembolismus) nebo v tepně (může způsobit srdeční záchvat či cévní mozkovou příhodu),
– možný negativní vliv na „hustotu“ kostí u dospívajících dívek,
– možná spojitost s mírně zvýšeným rizikem nádoru prsu,
– mírný nárůst patologických změn děložního krčku (případně i nádorových),
– riziko jaterních poruch (případně vzácně se vyskytující nádory jater).

Druhy a četnosti jednotlivých nežádoucích účinků se různí podle typu a formy jednotlivých přípravků hormonální antikoncepce, které se liší složením a množstvím jednotlivých účinných látek v přípravku.

Kombinovaná hormonální antikoncepce obsahuje jak estrogen, tak progestin. Gestagenní antikoncepce obsahuje jen progestin.
Přípravky hormonální antikoncepce mohou být ve formě: orální, transdermální, vaginální nebo injekční. Specifické postavení má postkoitální antikoncepce.
Pravděpodobnost výskytu jednotlivých nežádoucích účinků může být ovšem také zvýšena při výskytu určitých rizikových faktorů na straně uživatelky hormonální antikoncepce. Před předepsáním hormonální antikoncepce by měl lékař samozřejmě u potenciálních uživatelek zjistit případný výskyt těchto rizikových faktorů, z nichž některé vůbec nedovolují používání určitých druhů hormonální antikoncepce.

Podrobné informace najdete vždy v příslušném příbalovém letáku a souhrnu údajů o přípravku daného přípravku hormonální antikoncepce (lze je také dohledat na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv:  http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php ). Tento ústav také nedávno vydal edukační materiály týkající se rizika krevních sraženin u přípravků kombinované hormonální antikoncepce – viz: http://www.sukl.cz/leciva/informacni-dopis-kombinovana-hormonalni-antikoncepce?highlightWords=antikoncepce.
Důležité je také poukázat na skutečnost [1], že ačkoliv užívání orální kontracepce snižuje riziko nádorů vaječníků a děložní sliznice, podobný ochranný účinek je zajištěn přirozenými faktory – těhotenstvím a porody dětí. 

Zpracoval Mgr. Jaroslav Duda 16.8.2015.  

  1. Laurinec, J., Ethical Problems in the Use of Hormonal Contraception: An Investigation Based on Natural Law Theory and Virtue Ethics. National Catholic Bioethics Quarterly 14.3 (Autumn 2014): 491–524, abstrakt je dostupný na: http://www.pdcnet.org/ncbq (cit.11.7.2015)
  2. Např. příbalová informace a souhrn údajů o přípravku Natalya – dostupné na: http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php (cit.  2.2.2015)
  3. Driák, D., Hormonální antikoncepce,  v:  Vlček, J., Vytřísalová, M. a kol. Klinická farmacie II. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014, s. 114 -127.